Количката е празна


обратно

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на ик. последствия от пандемията COVID-19

8 септември 2021

Фирма „ДЕВЕКС ГРУП“ ЕАД започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.089-3940-C01/23.08.2021

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Срок на изпълнение: 3 месеца от датата на подписване на договора – 23.08.2021-23.11.2021

Място на изпълнение: гр. София, ул. Проф. Цветан Лазаров, N: 11А.

Общ размер на допустимите разходи: 50 000,00 лева

Размер на безвъзмездната помощ: 50 000,00 лева, от които 50 000 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.